Archive for the 'motivation' Category

Startvikt, statistik och bilder

Den viktigaste komponenten vid viktnedgång är motivationen. Ett verktyg för att hålla den på topp är att göra kontinuerlig uppföljning av vikt och mått, och även dela med sig av detta. Jag kommer därför regelbundet redovisa detta på bloggen. På detta sätt kommer jag vara ansvarig för mina mått inte bara gentemot mig själv, utan även gentemot mina läsare. Jag kommer i framtida inlägg hela tiden visa skillnaden från startvikten.

2015-02-01:
Vikt: 101,9 kg
Längd: 194 cm
Midjemått: 111 cm

_1000328